Ako zabezpečiť firemné prehliadače a eliminovať riziká?

Terčom hackerov sa v súčasnej dobe stávajú okrem iného aj zastarané internetové prehliadače. Ich slabiny sú totiž dobre známe a ľahko využiteľné. To zvyšuje riziko rôznych kybernetických útokov, vrátane nasadenia malware alebo únikov či straty citlivých firemných dát prostredníctvom ransomware útoku. Ako efektívne znížiť riziko hackerského útoku na minimum? A ako vybrať ten najbezpečnejší browser?

Najnovšie výskumy ukazujú, že útoky na webové prehliadače sú jednou z najčastejších kybernetických hrozieb dneška. Phishingové útoky vedené cez prehliadače vzrástli len počas druhej polovice roku 2023 o 198 % (zdroj: Menlo Security).

Neaktualizované prehliadače a ich doplnky môžu viesť k vážnym technickým problémom, ktoré narúšajú bežný chod firmy. V citlivých odvetviach, ako je zdravotníctvo, môže zastaraný softvér znamenať aj riziko pre funkčnosť prístrojov a zariadení, ktoré sú zásadné pre záchranu životov pacientov.

Aké bezpečnostné riziká prehliadače prinášajú?

Tieto útoky môžu mať rôzne formy: od manipulácie s webovými aplikáciami online služieb, ako je napríklad Gmail, Facebook alebo aj Trello, až po únos spojenia (session hijacking), alebo dokonca aj manipulácia s DNS servermi. Pre vašu firmu tak tieto útoky predstavujú skutočnú hrozbu: prehliadače obsahujú množstvo citlivých dát a sú často používané na prístup k rôznym online službám.

Jedny z rozšírených typov útokov sa dejú prostredníctvom škodlivých pluginov. Tie môžu napríklad hackerom posielať bez vášho vedomia dáta o prezeraní a v extrémnych prípadoch môžu dokonca ovplyvňovať a meniť to, čo na internete vidíte a ako interagujete s webovým obsahom.

K existujúcim rizikám spojeným s doplnkami do prehliadačov pribúda nová hrozba: pluginy s umelou inteligenciou. Tieto AI rozšírenia ponúkajú rôzne užitočné funkcie, od automatického zhrnutia webových stránok až po preklady textov, ale môžu skrývať aj malwarové hrozby.

V polovici roku 2023 výskumníci objavili niekoľko desiatok škodlivých doplnkov v internetovom obchode Google Chrome, ktoré mali v súčte viac ako 87 miliónov stiahnutí. Išlo o rôzne druhy zásuvných modulov prehliadača – od nástrojov na prevod súborov PDF a blokovanie reklám až po prekladače a siete VPN.

Ďalším typom častých útokov je cross-site scripting (XSS), ktorý cieli priamo na webové aplikácie a stránky, a to prostredníctvom škodlivých skriptov. Tieto skripty môžu napríklad odcudziť osobné a finančné informácie alebo na zariadení používateľa nainštalovať malware. Okrem týchto útokov existujú aj ďalšie hrozby, ako napríklad únosy relácií, SQL injekcie a man-in-the-middle. Všetky tieto kyberútoky môžu viesť k závažným bezpečnostným problémom.

Pýtate sa ako im zabrániť? Čítajte ďalej!

Ako anonymný je váš prehliadač?

Prvým krokom pre silnejšie zabezpečenie je výber správneho prehliadača . Pri rozhodovaní je kľúčové zvážiť niekoľko faktorov, ktoré zaistia ochranu vášho súkromia a bezpečnosti v online priestore. V prvom rade preskúmajte, či a akým spôsobom prehliadač efektívne blokuje sledovanie tretími stranami. To totiž minimalizuje zber a predaj vašich používateľských dát reklamným spoločnostiam.

Ďalšou dôležitou funkciou je anonymný režim, ktorý slúži na to, že na lokálnom počítači neukladá históriu prehliadania a taktiež sa inak správa ku cookies (po ukončení anonymného prehliadania sú všetky cookies obvykle zmazané).

Vedeli ste, že…

Ďalším ukazovateľom je aj to, či je kód prehliadača proprietárny, alebo open-source. Vďaka otvorenému zdrojovému kódu široká komunita vývojárov a bezpečnostných odborníkov prispieva ku kontrole kódu, identifikácii a opravám zraniteľností. To znamená rýchlejšiu reakciu na bezpečnostné hrozby a potenciálne robustnejšiu ochranu. Otvorenosť kódu tiež znamená, že používatelia majú lepší prehľad o tom, ako prehliadač funguje a aké bezpečnostné funkcie ponúka.

Môžete tiež zvážiť využívanie viacerých prehliadačov na rôzne účely. Prečo? Väčšina z nás používa rovnaký prehliadač na prehliadanie webu, prístupu do e-mailu i sociálnych sietí, pričom sme neustále prihlásení ku všetkým svojim účtom. Služby ako Gmail a Facebook to využívajú a sledujú vaše aktivity pri prehliadaní webu.

Ale ani dva prehliadače nie sú zárukou bezpečnejšieho prehliadania. Nedávno totiž vyšlo najavo, že prehliadač Microsoft Edge využíva uložené údaje zo súborov metadát prehliadača Chrome. Prehliadače si totiž ukladajú svoje informácie o prevádzke vo forme lokálnych súborov, ku ktorým majú ostatné prehliadače prístup. V tomto prípade je dôslednou ochranou iba spúšťanie iného prehliadača s iným používateľským účtom, čo je ale pre väčšinu používateľov ťažko predstaviteľné.

A ako si stoja najpoužívanejšie prehliadače z hľadiska bezpečnosti a ochrany dát? Podľa serveru Forbes medzi najbezpečnejšie prehliadače patrí Brave, ktorý automaticky blokuje reklamy a sledovanie. Na druhom mieste sa umiestnil Firefox, ktorý ponúka možnosť detailného prispôsobenia nastavenia bezpečnosti. Zo spomínaného porovnania naopak vychádzajú najhoršie dva najpoužívanejšie prehliadače Chrome a Safari.

Neukladajte heslá a aktualizujte

Ako už bolo povedané v úvode, pre hackerov je ľahšie sa nabúrať do prehliadačov, ktoré sú zastarané. Pri každom prehliadači sa objavujú zraniteľnosti, ktoré treba ošetriť. Vydavatelia prehliadačov preto mnohokrát do roka vydávajú aktualizácie, ktoré bezpečnostné medzery opravujú tak, aby ich nemohli kyberzločinci zneužiť. Väčšina moderných prehliadačov vás na dostupnú aktualizáciu upozorní. Je možné ju ale vykonať aj manuálne.

Ako manuálne aktualizovať prehliadač

 1. Otvorte prehliadač a nájdite sekciu nastavenia alebo možnosti (obvykle prístupnú pomocou ikony ponuky v pravom hornom rohu).

 2. V sekcii nastavenia vyhľadajte možnosť týkajúcu sa aktualizácií alebo o verzii prehliadača.

 3. Vyberte možnosť pre kontrolu dostupných aktualizácií.

 4. Ak je dostupná aktualizácia, postupujte podľa inštrukcií pre jej stiahnutie a inštaláciu.

 5. Po dokončení inštalácie aktualizácie reštartujte prehliadač, aby sa zmeny prejavili.

Ďalším odporúčaním, s ktorým môžete začať hneď, je prestať ukladať heslá do prehliadačov. Browsery totiž prístupové údaje ukladajú pomocou jednoduchého textu. To znamená, že vo chvíli, keď by sa k vašim heslám dostal hacker, mal by vaše prístupové údaje na zlatom podnose. Na lepšiu ochranu hesiel preto používajte softvér na správu hesiel. Bezpečný správca hesiel ukladá užívateľské informácie a heslá v šifrovanej podobe, takže chráni vaše dáta proti neoprávnenej manipulácii. Taktiež dnes už existujú technológie, ktoré heslá nahrádzajú. Či už to je napríklad technológia Passkeys alebo biometria.

Firewally a VPN: vaši najbližší spojenci

Základnou ochranou proti hrozbám, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť prehliadačov, je bezpochyby firewall. Najmä sieťové firewally novej generácie (NGFW – Next Generation Firewall) sú navrhnuté tak, aby poskytovali pokročilé bezpečnostné funkcie nad rámec tradičných sieťových firewallov a reagujú na stále sofistikovanejšie kybernetické útoky. NGFW integruje hĺbkovú inšpekciu paketov, identifikáciu aplikácií, kontrolu užívateľských prístupov a často využíva aj ďalšie bezpečnostné funkcie, ako sú antivírusové služby alebo systémy na prevenciu prienikov.

Ďalšou vrstvou kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenia firemných dát môže byť implementácia firemnej virtuálnej privátnej siete (VPN). VPN šifruje dáta, čím ich chráni pred neoprávneným prístupom pri prenose cez internet. To umožňuje bezpečné vzdialené pripojenie a ochranu citlivých informácií, najmä pri používaní verejných Wi-Fi. VPN tiež reguluje prístup k firemným sieťovým prostriedkom, povoľuje ho iba autorizovaným užívateľom a zariadeniam, čím posilňuje ochranu proti neoprávnenému prístupu a úniku dát. Ešte modernejším prístupom je Zero Trust Network Access.

Prepojte svoj biznis cez privátnu dátovú sieť kdekoľvek na Slovensku. Rýchlo, bezpečne a bez výpadkov.

Detail služby IP Connect

Ďalšou možnosťou, ako zvýšiť bezpečnosť používania prehliadačov vo firme je centrálna správa konfigurácie browserov. Tá umožňuje efektívne spravovať a obmedzene používať určité doplnky a rozšírenia prehliadačov, čím sa zvyšuje bezpečnosť a znižuje riziko bezpečnostných hrozieb. Táto prax je kľúčová najmä v prostrediach, kde je potrebné zabezpečiť citlivé firemné dáta a zaistiť súlad s bezpečnostnými politikami.

A v neposlednom rade je potrebné spomenúť rastúci význam systémov EDR (Endpoint Detection and Response) ako súčasti bezpečnostnej výbavy počítačov. EDR systémy zahŕňajú rôzne formy antivírusových programov, systémov na prevenciu úniku dát, osobných firewallov a ďalších nástrojov. Tieto systémy sú zásadné pre detekciu a reagovanie na bezpečnostné hrozby v reálnom čase, poskytujú rozšírenú ochranu pred sofistikovanými útokmi a pomáhajú v boji proti malwaru a ďalším bezpečnostným rizikám.

Ľudský faktor ako základný kameň bezpečnosti

Nie všetko sa však dá ošetriť technologicky. Najčastejšie opakovanou mantrou v oblasti kyberbezpečnosti je oprávnene to, že najslabším článkom vo firme je vždy človek. Preškolení a oboznámení zamestnanci sú kľúčom k bezpečnosti každej firmy. Pravidelné školenia kybernetickej bezpečnosti by mali bezpochyby obsahovať aj tematiku bezpečného používania webových prehliadačov:

 1. Porozumieť rizikám: Zamestnanci by mali byť informovaní o rizikách spojených s používaním zastaraných prehliadačov, vrátane možnosti napadnutia malwarom a úniku dát.

 2. Rozpoznať riziko: Školenie by malo zahŕňať rozpoznanie bežných hrozieb, ako sú pokusy o phishing, podozrivé sťahovanie alebo podozrivé pluginy.

 3. Aktualizovať: Je dôležité poučiť zamestnancov o dôležitosti pravidelnej aktualizácie prehliadačov a zásuvných modulov, aby sa chránili pred bezpečnostnými hrozbami.

 4. Dodržiavať bezpečnostné pravidlá: Zamestnanci musia rozumieť bezpečnostným protokolom firmy a dodržiavať ich. To zahŕňa postupy bezpečného prehliadania, používania zabezpečených pripojení a hlásenia akejkoľvek podozrivej aktivity.

 5. Pravidelne školiť: Byť priebežne v obraze a odovzdávať informácie o nových hrozbách a osvedčených postupoch je preto nevyhnutné.

Veľmi dôležitú úlohu pri identifikovaní slabých a zraniteľných miest v oblasti zabezpečenia prehliadačov a webových aplikácií hrajú aj pravidelné bezpečnostné audity. Tie kontrolujú správnu implementáciu širokej škály bezpečnostných štandardov a funkcií – základné súbory, pluginy, nastavenia servera a postupy užívateľov. Tieto nástroje poskytujú cenné informácie o silných a slabých stránkach prehliadačov z hľadiska zabezpečenia a pomáhajú identifikovať oblasti, ktoré sa môžu stať terčom kybernetických útokov.

Zaistenie bezpečnosti prehliadačov vo firmách je kľúčové pre ochranu proti kybernetickým hrozbám. Efektívna stratégia zahŕňa pravidelné aktualizácie softvéru, využívanie firewallových riešení a implementáciu VPN. Dôležitý je aj ľudský faktor, kde školenie zamestnancov zohráva zásadnú úlohu v prevencii rizík. Kombinácia technologických opatrení a vzdelávania personálu prispieva k celkovému zvýšeniu kybernetickej odolnosti organizácie a chráni ju pred potenciálnymi útokmi.

Čo si z článku odniesť:

 • Pravidelné aktualizácie webových prehliadačov sú základným krokom na zaistenie kybernetickej bezpečnosti. Aktualizácie pomáhajú chrániť pred známym zraniteľnosťami, ktoré môžu hackeri využiť.

 • Technológie ako NGFW alebo VPN firmám poskytujú ďalšie vrstvy zabezpečenia pri prehliadaní internetu, chránia vaše dáta pred neoprávneným prístupom a zaisťujú bezpečnejšie prehliadanie internetu.

 • Nepodceňujte význam pravidelného a dôkladného školenia vašich zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Poskytnutím školenia významne zvyšujete celkovú odolnosť vašej organizácie voči kybernetickým útokom.

V rámci služieb Manažovanej bezpečnosti prinášame pre našich klientov:

 • bezpečnosť pre každú pevnú aj mobilnú komunikačnú technológiu a na nej poskytovanú službu

 • uzavretú komunikáciu v rámci rozľahlej zákazníckej dátovej siete

 • ochranu pred útokmi z internetu

 • individuálnu ochranu koncových zariadení a manažovanie vzdialeného prístupu zamestnancov do firemných zdrojov z verejných sietí

Zistiť viac