Postup pre reklamáciu vady telefónu a modemu

Vážený zákazník, na záručnú, alebo mimozáručnú opravu Vášho zariadenia vyplňte, prosím reklamačný formulár prostredníctvom Biznis portálu.

 • Odošlite nám vyplnený reklamačný formulár prostredníctvom Biznis portálu.

 • Po odoslaní formulára do 15:30 hod. sa s Vami kuriérska spoločnosť skontaktuje v nasledujúcich pracovných dňoch na účely vyzdvihnutia zariadenia.

 • Zariadenie odošleme do autorizovaného servisného strediska, kde vyhodnotia, či ide o záručnú, alebo mimozáručnú opravu.

 • Záručná oprava: Opravené zariadenie Vám spolu s dokumentmi zašleme na adresu, ktorú uvediete vo formulári.

 • Mimozáručná oprava:

 • Ak súhlasíte s mimozáručnou opravou, zaškrtnite položku „mimozáručná“.

 • Mimozáručná reklamácia zahŕňa opravu manuálne poškodeného zariadenia (rozbitý displej, korodovanie, manuálne poškodenie)

 • Opravu vykonáme v našom zmluvnom servisnom stredisku iba v prípade Vášho záujmu.

 • V prípade mimozáručnej opravy Vám zašleme cenový návrh na základe diagnostiky nášho servisného partnera a dĺžka opravy zariadenia môže presiahnuť lehotu 30 dni.

 • Diagnostika pri mimozáručnej reklamácii bude spoplatnená podľa platného cenníka nášho servisného partnera.

 • Ak na cenový návrh nedostaneme Vaše súhlasné stanovisko do 3 pracovných dní, zariadenie Vám odošleme v pôvodnom stave na adresu, ktorú ste uviedli vo formulári.

 • Ak opravu odsúhlasíte, vystavíme Vám faktúru na poplatok za jej vykonanie a odošleme spolu so zariadením.

 • Opravené zariadenie Vám spolu s dokumentmi zašleme na adresu, ktorú uvediete vo formulári.

 • Lehota vybavenia reklamácie trvá zvyčajne 1 mesiac – nevylučujeme však, že oprava môže trvať kratšie alebo dlhšie – v závislosti od servisného strediska a od konkrétneho prípadu.

Dôležité informácie:

 • Pred odovzdaním zariadenia na reklamáciu si nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje (napr. kontakty, fotografie), aby ste predišli ich strate.

 • Pre vykonanie akéhokoľvek servisného zásahu je nutné, aby bolo zariadenie odblokované a vypnutá funkcia Find my iPhone pri Apple zariadeniach a Factory reset protection pri Android zariadeniach.

 • Na reklamáciu je potrebné odoslať mobilné zariadenie vrátane nabíjačky.

 • V prípade ak reklamované zariadenie bude zablokované ochranným kódom, aktívnou funkciou Find my iPhone, alebo nebude priložená nabíjačka, bude preprava zariadenia účtovaná v nasledujúcej faktúre podľa platného cenníka služieb.

Pre nahlásenie reklamácie zariadenia prosím postupujte nasledovne:

 • Administrátor – po prihlásení do Biznis portálu zvolíte možnosť „Vytvorenie požiadavky / Reklamácia hardware“ kde vyplníte všetky potrebné údaje

 • Používateľ zariadenia – nahlási poruchu administrátorovi služieb spoločnosti

Pre zriadenie prístupu do Zákazníckeho portálu nám prosím pošlite podpísaný formulár kontaktných osôb oprávnenou osobou na adresu o2bs@o2bs.sk, kde nám nezabudnite uviesť IČO, alebo názov Vašej spoločnosti.

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.