40% firiem zálohuje. Dáta ale obnoviť nevedia. Ako ste na tom vy?

Predstavte si, že by zrazu zmizli všetky dáta, s ktorými vaša firma pracuje. Nemali by ste databázu klientov, históriu obchodných prípadov ani žiadnu firemnú komunikáciu. Prišli by ste o účtovné výkazy, výrobnú dokumentáciu aj informácie o skladových zásobách…

Na niekoľko hodín, možno dní, týždňov.

Prežila by to vaša firma? A prežila by to jej povesť?

Všetci to poznáme

Strata alebo poškodenie dát môže mať celý rad príčin. Môže ísť o omyl, napríklad keď váš zamestnanec klikne na zavírenú prílohu, o ktorej si myslel, že je to bežná správa od kolegu. Alebo cielený kybernetický útok, kedy sa hacker nenápadne nabúra do vašej siete a potichúčky zašifruje všetky súbory. Takže keď raz ráno prídete do kancelárie, jediné, čo funguje, je kávovar. A vy stojíte pred voľbou, či zaplatiť za šifrovací kľúč, alebo nie.

Obvykle je však príčinou technický problém alebo havária. Elektrický skrat, krádež nosiča, na ktorom dáta uchovávate, rovnako tak môže na server niekto vyliať vodu, v budove vypukne požiar alebo ju vyplaví povodeň. A dáta sú fuč.

Pre firmy a podnikateľov je strata dát jedným z najväčších IT strašiakov. Čo ale robiť, aby sme ju nemuseli riešiť?

Zálohovať, zálohovať, zálohovať

Viete, ako máte vo firme nastavené zálohovacie plány? Alebo ste na tom s obnovou ako spomínaných 40% firiem? Práve obnoviteľnosť dát v prípade potreby je jediným dôkazom správne zálohovaných dát a odporúčame ju preto pravidelne testovať.

Z našich skúseností tiež vyplýva, že firmy si zálohovanie často mýlia s archiváciou. Rozdiel je v tom, že kvalitná a robustná záloha sa pravidelne aktualizuje, zatiaľ čo archiváciu si môžete predstaviť ako kompletný obraz vášho systému uložený na bezpečnom mieste. Ide ale naozaj len o fotografiu, urobenú v určitom okamihu, do ktorej sa už žiadne ďalšie zmeny neprepíšu.

„Archivácia sa používa na dáta, ktoré je potrebné uchovať po určitú dobu. Napríklad kvôli zákonným dôvodom. Aktívne s nimi ale nepracujete. Ide napríklad o faktúry, daňové priznania, uzavreté zmluvy alebo historické spisy. Zálohovanie musí v ideálnom prípade ukladať online dáta z aktuálnych súborov, s ktorými firma pracuje. Online preto, aby v prípade straty prebiehala obnova z najaktuálnejších dát.“

Vítězslav Hájek
manažér segmentu ICT a cybersecurity v O2 CZ

Najdôležitejšia pri zálohách je ich pravidelnosť. Čím častejšie zálohovanie prebieha, tým lepšie. Perióda závisí hlavne od množstva zmien, ktoré sa v dátach dejú a samozrejme od dôležitosti dát pre fungovanie vašej firmy. Dáta, bez ktorých vaša firma neprežije, zálohujte častejšie ako tie, ktoré pre beh firmy nie sú také dôležité.

Všeobecne odporúčame zálohovať 1× denne a minimálne 1× týždenne by mala prebehnúť kompletná záloha dát.

Pri zálohovaní sa oplatí riadiť pravidlom 3–2–1

To v stručnosti hovorí, že dáta by mali byť uložené v 3 kópiách, na 2 rôznych médiách a minimálne 1 z nich fyzicky mimo pracoviska.

Dáta sa zálohujú pomocou softvéru, ktorý vytvorí ich kópiu na záložnom úložisku. Záloha sa obvykle ukladá na externý disk alebo do cloudu. Pokiaľ si firemné dáta zálohujete sami, znovu pripomíname dôležitosť pravidelného testovania, či ste schopní dáta zo zálohy obnoviť.

Nastaviť funkčný systém zálohovania nie je úplne jednoduchá záležitosť. Je preto dobré ho konzultovať s expertmi, ktorí sa touto tematikou zaoberajú. Môžeme vám s tým pomôcť. Služba Veeam Cloud Backup (ako súčasť komplexného portfólia cloudových služieb Virtual Data Center) vám garantuje jednoduchú a rýchlu obnovu dát, kedykoľvek ju budete potrebovať. Zálohu máte k dispozícii 24/7, dáta sú uložené mimo vášho pracoviska a neohrozia ich výpadky elektriny, útok hackerov ani povodne.

Celým procesom návrhu záloh aj obnovy dát vás samozrejme prevedieme a nastavíme aj pravidelnú kontrolu ich úspešnosti. Služba sa dá škálovať, takže platíte iba za kapacitu, ktorú práve potrebujete využívať.

Zálohovanie je jeden z čriepkov celej mozaiky ochrany dát. Okrem pravidelného vzdelávania a testovania zamestnancov na tému práce s dátami, je samozrejmosťou aj dôsledná ochrana proti kybernetickým útokom. Pokiaľ na otázky kyberbezpečnosti nemáte vo firme dostatok kapacít, môžete si ochranu svojich dát outsourcovať. Vždy sa ale jedná výhradne o manažérske rozhodnutie.

Čo si z článku odniesť:

  • Množstvo firiem síce svoje dáta zálohuje, obnoviť by ich ale nevedeli.

  • Je rozdiel medzi archiváciou, ktorá sa používa na uchovanie dát, s ktorými aktívne nepracujete a zálohou, ktorá zabezpečí dáta, ktoré firma pravidelne využíva.

  • Zálohujte podľa pravidla 3–2–1 – dáta ukladajte v 3 kópiách, na 2 rôznych médiách a minimálne 1 z nich fyzicky mimo pracoviska.

  • Všeobecne odporúčaná periodicita je 1× denne bežná záloha a 1× týždenne komplexná záloha dát, rozhodujúcim kritériom je ale dôležitosť dát pre fungovanie vašej firmy.

Komplexné portfólio cloudových služieb od virtuálnych serverov cez personalizované virtuálne dátové centrá až po hybridné a privátne cloudové platformy.

Zistiť viac