Virtual Data Center

Komplexné portfólio cloudových služieb od virtuálnych serverov cez personalizované virtuálne dátové centrá až po hybridné a privátne cloudové platformy. Pri výbere záleží len na vašich prioritách

Prejsť k detailom služby

Výhody služieb Virtual Data Center

Efektivita

Nakupujte len toľko zdrojov, koľko aktuálne potrebujete. Vďaka možnosti rýchlych zmien môžete plánovať v krátkodobom horizonte.

Dynamický systém správy

Služba prináša dynamický systém správy výpočtových prostriedkov, ktorý IT manažér spoločnosti kedykoľvek prispôsobí aktuálnym potrebám či požiadavkám aplikácií alebo systémov.

Šetrenie zdrojmi

Tým, že prevezmeme zodpovednosť za správu HW, uvoľníme vašim IT špecialistom ruky, aby sa mohli venovať rozvoju IT v súlade s vašimi biznisovými požiadavkami. Sústreďte sa na vlastný biznis tým, že sa o správu IT podelíte s nami. Sústreďte sa na to, čo je pre vás dôležité, a tým je váš biznis. Presuňte starosti o základné IT potreby na nás.

Bezpečná záloha firemných dát

Pre potreby maximálneho zabezpečenia firemných dát pred stratou alebo poškodením formou zálohovania do geograficky vzdialeného cloudu je možné využiť službu Veeam Cloud Backup. Získate tak rýchle, flexibilné a spoľahlivé zálohovanie pre všetky dáta uložené na virtuálnych a fyzických serveroch aj pracovných staniciach.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Služba je určená pre spoločnosti, ktoré chcú spoľahlivú a bezpečnú firemnú IT infraštruktúru.

Heading

Lorem Ipsum

Ako služba funguje?

Správa služby sa vykonáva pomocou samoobslužného portálu. Samoobslužný portál je dostupný prostredníctvom internetového prehliadača a ponúka komplexnú správu Virtual Data Center (VDC) vrátane zvereného rozsahu prostriedkov. Prístup je zabezpečený prostredníctvom protokolu HTTPS a certifikátu. Portál pre VDC je dostupný na adrese https://cloud2.o2.cz/cloud.

Technické parametre služby

Virtual Data Center je typ služby Infrastructure as a Service (IaaS). VDC tvorí súbor prostriedkov, tzv. Resource pool, ktoré sú stavebnými kameňmi pri tvorbe a prevádzke serverových inštancií. Administrátor má nad týmito prostriedkami plnú kontrolu vďaka webovému self-care portálu. Ten mu umožňuje nielen vytvárať tzv. Virtual Machine (virtuálne servery), ale tiež zlučovať ich do skupín, tzv. vApp s vlastnými pravidlami a sieťovaním. Jednotlivé vApp sú pripojené do virtuálnej internej siete a ďalej buď na internet, alebo VPN či MPLS. To všetko umožňuje zákazníkovi mať kompletnú kontrolu nad návrhom, implementáciou a správou IT. Jednoduché pridávanie a odoberanie prostriedkov poskytuje plnú kontrolu a efektívne využitie finančných zdrojov na prevádzku IT infraštruktúry.

Zdroje výpočtového výkonu, ktoré budú pridelené:

  • Výkon procesoru

  • Kapacita RAM

  • Veľkosť úložiska

  • Výkon úložiska

  • Pripojenie sietí (VLAN, IP adresy, FW)

  • Prepojenie s ostatnými aplikačnými systémami

Navyše, pridelené prostriedky môžete tiež kedykoľvek na zavolanie zvyšovať alebo znižovať.

Službu prevádzkujeme na Enterprise cloudových platformách s plnou redundanciou komponentov na zaistenie vysokej dostupnosti (High Availability), zahŕňajúcej výpočtový výkon, systémy na ukladanie dát aj sieťové komponenty. Vďaka Enterprise architektúre navrhnutej aj pre systémy náročné na prevádzku stopercentne bez výpadkov možno navyše riešenie zvýšiť aj o georedundanciu.

Licencovanie produktov spoločnosti Microsoft je zaistené pomocou zmluvy Service Provider Licence Agreement (SPLA) alebo možno využiť aj licencie zákazníka, ak má licencie vrátane SA a License Mobilty.

Bezpečné zálohovanie

Služba Veeam Cloud Backup poskytuje maximálne zabezpečenie firemných dát pred stratou alebo poškodením formou zálohovania do geograficky vzdialeného cloudu. Získate rýchle, flexibilné a spoľahlivé zálohovanie pre všetky dáta uložené na virtuálnych a fyzických serveroch aj pracovných staniciach.

Vysoká bezpečnosť dát

Bezpečnosť dát a ich dostupnosť je vždy veľkou prioritou. Je odporúčané rozložiť svoje dáta medzi rôzne geograficky oddelené lokality, a tým minimalizovať riziko straty. Záloha do cloudu znamená zmenšenie rizika a zvýšenie istoty.

Jednoduchosť použitia

Ak už využívate riešenie Veeam na zálohovanie, je nastavenie záloh do cloudu jednoduché. Stačí si vybrať O2 ako poskytovateľa cloudu, kam chcete dáta ukladať a potom len vyplniť meno a heslo, a tak sa spojiť s cloudom. Služba je neinvazívna a žiadnym spôsobom neovplyvňuje chod vašich IT.

Flexibilita

Nemusíte investovať do diskových kapacít alebo zálohovacieho softvéru. Všetko vám flexibilne poskytneme formou služby platenej na mesačnej báze. Vždy môžete zálohovať presne to, čo potrebujete, a nie ste limitovaní hranicami fyzickej infraštruktúry ani počtom licencií zálohovacieho softvéru.

Vysoká dostupnosť

Moderné technológie v rámci služby Veeam Cloud Backup garantujú maximálnu dostupnosť služby so SLA až 99,99%. Nemusíte mať teda žiadne obavy o dostupnosť vašich dát. V prípade potreby máte dáta dostupné kedykoľvek.

Zníženie nákladov na prevádzku IT

Služba Veeam Cloud Backup je ekonomicky výhodnejšia ako porovnateľné riešenie v „on-premise“ lokalite. Usporíte za hardvér, umiestnenie v dátovom centre či nákup vlastných licencií s podporou. Zároveň ide o efektívnejšie riešenie ako prevádzkovanie druhej oddelenej DC lokality na sekundárnu kópiu dát.

Záloha všetkých dát

Služba Veeam Cloud Backup podporuje zálohu virtuálnych aj fyzických serverov, rovnako tak i zálohu operačných systémov IBM AIX a Oracle Solaris.

Možnosti využitia Veeam Cloud Backup

Virtuálne servery

Bezagentová záloha virtuálnych serverov bežiacich na hypervisore VMware vSphere alebo Microsoft Hyper-V.

Fyzické servery

Zálohujte fyzické servery bez virtualizácie s operačným systémom Windows alebo Linux pomocou nasadených agentov.

Koncové stanice

Ochraňujte svoje dáta umiestnené na koncových staniciach NB, PC alebo tabletoch s operačnými systémami Windows alebo Linux.

Ďalšie možnosti

Veeam Cloud Backup podporuje aj zálohovanie MS Office 365 a operačných systémov IBM AIX a Oracle Solaris.

Otázky a odpovede


Bezpečnosť

Q: Možno nastaviť rôznu prístupovú úroveň pre viacero používateľov služieb Cloud?
A: Áno, Cloud je založený na bezpečnostnom modeli Role Based Access Control (RBAC), čo umožňuje rozdeľovať používateľov do jednotlivých rol s príslušnými oprávneniami.

Q: Kto má oprávnenie prihlasovať sa ku všetkým používateľským akciám?
A: Plné logovanie je prístupné určeným administrátorom zákazníka. Záznamy má k dispozícii aj prevádzkovateľ, ktorý priebežne kontroluje a vyhodnocuje potenciálne hrozby.

Q: Môžu byť zdrojové prostriedky Cloudu napadnuté alebo poškodené nevhodným zásahom?
A: Úroveň zabezpečenia je veľmi vysoká, priamy prístup k zdrojom Cloudu na systémovej úrovni nie je umožnený žiadnemu zákazníkovi.

Q: Podľa akých bezpečnostných noriem sú chránené prostriedky Cloudu dostupné cez internet?
A: Všetky dátové prenosy, webové konzoly a vzdialené konzoly virtuálnych serverov sú zabezpečené pomocou bezpečnostných prostriedkov hostingového centra. Dáta prúdiace cez internet sú chránené certifikátmi SSL, ktoré poskytujú dokonca lepšiu ochranu, ako stanovuje štandard ISO 27001:2005.

Q: Môže konkurenčná organizácia preniknúť do virtuálneho priestoru zákazníka?
A: Nie, všetky pridelené prostriedky (výpočtový výkon, pamäť, diskový priestor atď.) sú izolované na úrovni spoločnosti zákazníka a používateľ inej organizácie nemá možnosť akokoľvek ho využiť alebo zneužiť.

Q: Kto konkrétne zaisťuje bezpečnosť služieb?
A: Bezpečnosť Cloudu je riadená vyškolenými pracovníkmi spoločnosti O2 a pravidelne je preverovaná bezpečnostnými auditmi.

Q: Aká je úroveň zabezpečenia umiestnenia technológií Cloudu?
A: Služba Cloud je prevádzkovaná v dátovom centre na úrovni TIER 3+ a jej bezpečnosť fyzicky zaisťuje nepretržitá služba a dohľad, kamerový systém, redundancia (zvyšovanie spoľahlivosti) na všetkých úrovniach vrátane HW spĺňajúceho podmienky na prevádzku Cloudu.

Q: Akým spôsobom je zaistená bezpečnosť internetového prístupu k službám a k dátam?
A: Zákazník dostane dedikovaný virtuálny priestor, ku ktorému pristupuje cez samoobslužný internetový portál Cloud. Jeho použitie však je podmienené zadaním používateľského mena a hesla. Prístup na portál cez internet je možný len s certifikátom SSL. Ďalšiu ochranu proti nežiaducim prienikom nepovolaných osôb poskytujú antivírusové systémy. Zákazník zároveň pristupuje cez https.

Q: Akým spôsobom sú chránené sieťové zdroje zákazníka?
A: Sieťové zdroje pridelené organizácii sú izolované s možnosťou nasadenia plne kontrolovaného a spravovaného firewallu. Firewall môže poskytovať NAT a DHCP funkcionalitu všetkým serverom zákazníka s dostupnosťou záznamov logovaním na zákazníkov Syslog server.


Licencie

Q: Môžem použiť svoje licencie na Windows Server v prostredí Cloudov?
A: Nie. Windows Server totiž v licenčných podmienkach nedisponuje právom License Mobility. Licenciu Windows Servera teda získate ako súčasť služby. A veľkou výhodou takéhoto zaobstarania je, že skutočne platíte len za to, čo využijete, a len za obdobie, po ktoré to využívate.

Q: Môžem napriek tomu použiť na spustenie servera v prostredí Cloudu vlastný pripravený image obsahujúci Windows Server?
A: Zákazníci s multilicenciami môžu použiť svoj vlastný image obsahujúci Windows Server, ak ho prenášajú v rámci License Mobility pre iný prenášaný produkt, ktorý Windows Server zahŕňa. Všetko však musí byť v súlade s licencovaním aplikácie alebo midlvéru, ktorý image zahŕňa, zodpovednosť za správne licencovanie nesie zákazník.

Q: Musím pri Windows Serveri v Cloude používať na aktiváciu nejaké vlastné licenčné kľúče?
A: Nemusíte. V prípade Virtual Private Servera aktiváciu a doplnenie licenčných kľúčov pri operačnom systéme Windows Server zaistí O2 automaticky. V prípade Virtual Data Center a Virtual Solution, kde je podoba prostredia veľmi závislá od nastavenia zo strany zákazníka, robíme aktiváciu licencie po skontaktovaní so ServiceDesk. Na aktiváciu kľúča budeme potrebovať prístupové meno a heslo, teda následne odporúčame heslo opäť zmeniť.

Q: Koľko používateľov môže pristupovať k serveru vytvorenému v Cloude a ako je to s ich licenciami?
A: Výhodou licencie poskytovanej ako súčasť služby Cloud je aj to, že má oveľa jednoduchšie a prehľadnejšie licenčné pravidlá ako Windows Server zaobstaraný tradičnou cestou. Windows Server v Cloude sa totiž pokrýva licenciou len podľa počtu bežiacich inštancií, v ktorých sa využíva. Ak teda prevádzkujete Windows Server v troch virtuálnych serveroch v Cloude, platíte za tri inštancie Windows Servera a už neriešite, koľko používateľov k týmto inštanciám pristupuje, ani to, odkiaľ a akého typu sú títo používatelia, nemusíte riešiť ani to, nad koľkými servermi, či už fyzickými alebo virtuálnymi, Windows Server beží, inými slovami, neriešite už žiadne prístupové licencie CAL alebo licencie External Connector.

Q: Koľko virtuálnych serverov môžem spustiť?
A: Služba Virtual Private Server pri inštanciách typu Windows zahŕňa nárok na spustenie jedného servera využívajúceho operačný systém Windows Server. Pri inštanciách typu Linux možno v rámci jedného plánu aktivovať až 3 virtuálne servery.
Pri službe Virtual Data Center nie je množstvo serverov obmedzené a možno ich realizovať toľko, na koľko stačí pridelený výkon.
Pri službe Virtual Solution pripravujeme prostredie individuálne na želanie zákazníka, zvyčajne teda jedna inštancia zahŕňa server.

Q: Ako je to s možnosťou použitia aplikačného softvéru v rámci Cloudu od O2, ak je súčasťou poskytovanej služby?
A: Ak si objednáte virtuálny server vrátane napríklad SQL Serveru 2012, súčasťou služby bude tiež licencia k SQL Serveru, cena služby sa potom, prirodzene, zvýši a líši sa ďalej podľa toho, akú edíciu SQL Servera 2012 ste si vybrali. Na výber máte medzi edíciami Web, Standard a Enterprise. Opäť platíte len za to, čo skutočne spotrebujete, takže platíte len za obdobie, počas ktorého virtuálny server s inštalovaným SQL Serverom bežal. A rovnako ako pri Windows Serveri, ani tu neriešite, koľko používateľov a akého typu pristupovalo k SQL Serveru. Licencia sa počíta za každú bežiacu inštanciu SQL Servera a vy teda nepočítate žiadne licencie CAL, ani licencie na jadrá.

Q: Aké pravidlá platia na používanie vlastných licencií aplikácií v prostredí Cloud?
A: Mnoho aplikačných serverov spoločnosti Microsoft disponuje právom License Mobility, ktoré pri splnení všetkých podmienok umožňuje prenesenie licencií na spoločne využívané servery tretích strán. Toto právo je obvykle viazané na aktívne predplatné Software Assurance. Aj s platným Software Assurance však platí obmedzenie v podobe možnosti migrovať licencie medzi prostrediami maximálne raz za 90 dní.

Q: Ak mám právo License Mobility v rámci aktívneho Software Assurance, za akých podmienok ho môžem použiť v cloude?
A: Podmienkou úspešného prenesenia legálneho softvéru do cloudu je vyplnenie formulára na overenie licencií programu SA, ktorý nájdete na stiahnutie na stránkach spoločnosti Microsoft (na stiahnutie tu) a ktorý ste ako zákazník povinní odoslať na overenie spoločnosti Microsoft najneskôr do desať dní od nasadenia softvéru prostredníctvom práv LM poskytovaných programom SA, alebo po nasadení dodatočných produktov, ktoré neboli skôr overené za použitia tohto formulára, prípadne ak meníte poskytovateľa cloudu alebo predlžujete krytie SA pri licencovanom softvéri. Tento potvrdený formulár odošlete e-mailom na adresu ict_sd@o2.cz nebo do spoločnosti O2 cez svojho obchodného zástupcu.

Q: Nepotrebujem teda ani Remote Desktop Services licenciu pre koncových používateľov?
A: Potrebujete. Samotná služba Cloud umožňuje pripojenie na plochu servera maximálne jednému používateľovi (administrátorovi), a to na účely správy týchto serverov, podobne, ako to poznáme z bežného Windows Servera. Prístup na server v role Remote Desktop Services Host musí byť pokrytý samostatne. Ako koncový zákazník máte na výber dve cesty zaobstarania. Jednou z nich je zaobstarať si licenciu RDS v rámci prenájmu od O2. Druhou z nich je využitie tzv. rozšírených práv pre licenciu Windows Server RDS User CAL. Opäť potrebujete aktívne krytie Software Assurance. Taká licencia oprávňuje používateľa, ku ktorému je priradená, na prístup k vzdialenej ploche v prostredí cloudu, teda Remote Desktop Services prevádzkovaných na spoločne využívaných serveroch tretích strán. Pozor, toto rozšírené právo platí výhradne pri licencii CAL na používateľa, nie na zariadenie.

Q: Ak si z prostredia Cloud zákazník stiahne image Windows Servera, môže využiť licenciu poskytnutú službou na spustenie tohto Windows Servera aj na vlastných serveroch on-premise?
A: Nie, licencia poskytovaná v rámci služby je neprenosná mimo prostredia Cloud od O2. Na prevádzku Windows Servera on-premise si zákazník musí zaistiť vlastné, bežným spôsobom zaobstarané licencie.

Q: Možno prevádzkovať v prostredí od O2 desktopové operačné systémy?
A: Nie, licenčné podmienky pre desktopové operačné systémy Windows momentálne neumožňujú prevádzkovať Windows desktop ako službu, t. j. prevádzkovať virtualizovaný desktop na spoločne využívaných serveroch tretích strán. A to ani v prostredí Cloud od O2, ani v prostredí iných poskytovateľov služieb.

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.