Mobile Data pool

Spoločný zdieľaný balík mobilných dát pre celú firmu.

Prejsť k detailom služby

Plaťte len za objem dát, ktorý reálne potrebujete

Jeden spoločný balík mobilných dát pre celú spoločnosť

Jednotliví používatelia nemajú pridelené malé dátové balíčky prislúchajúce k ich programom (volania, SMS, dáta), ale čerpajú dáta podľa potreby z veľkého spoločného balíka. Preto už nemôže nastať situácia, že niektorí používatelia nevyčerpajú svoje predplatené dáta a, naopak, iní si v tom istom období musia dokúpiť ďalšie dáta, lebo prečerpali svoj základný balík.

Reálne nastavený objem spoločného balíka

Objem dátového balíka služby Data Pool možno prispôsobovať spoločne s postupným nárastom dátovej prevádzky alebo s pribúdajúcim počtom používateľov zaradených do Data Poolu. Na rozdiel od klasického využívania jednotlivých balíkov dát s predplateným objemom dát na úrovni aj viac ako 100 % reálneho využívania je objem dát v službe Data Pool nastavený na základe reportu reálnej prevádzky všetkých používateľov, ktorá vykazuje medzi jednotlivými obdobiami len mierne odchýlky.

Manažment spotreby dát

Súčasťou služby je aj možnosť manažovať maximálnu spotrebu jednotlivých používateľov tak, aby zostala zachovaná základná hierarchia ich programov, teda tak, aby jeden používateľ nemohol náhodne alebo zámerne bez oslovenia firemného administrátora vyčerpať nadštandardne veľký objem dát. Jednotliví používatelia majú nastavené svoje dátové objemy, pri ktorých dostávajú notifikáciu o vyčerpaní 90 % balíka, resp. o vyčerpaní celého balíka a následne je prenosová rýchlosť mobilných dát spomalená. Administrátor určuje, či má používateľ právo obnoviť si tento základný balík a opätovne využívať maximálnu rýchlosť prenosu dát. V prípade požiadavky prioritných používateľov ako napr. manažment firmy na čerpanie dát bez obmedzení, administrátor dokáže nastaviť týmto používateľom dátovú službu bez obmedzení a bez akýchkoľvek notifikácií.

Osobný kontakt - obchodný zástupca, oddelenie Customer Care

Biznis zákazník pocíti rozdiel oproti rezidenčnému prostrediu v osobnej starostlivosti obchodného zástupcu a v priamom kontakte s pracovníkmi zákazníckeho servisu O2BS. Zložitejšie riešenia dostáva na starosti projektový manager, ktorý prizýva špecialistov z ostatných oddelení.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Ak využívate aspoň 10 SIM kariet so spotrebou viac ako 10 GB dát, je toto riešenie pre vás vhodné rovnako, ako pre firmy s 3000 používateľmi a čerpaním 3000 GB dát mesačne. Ak sa vám časom navýši počet zamestnancov alebo budete potrebovať zvýšiť objem dát pre tých existujúcich, jednoducho si ho navýšite v Data Poole.

Ako služba funguje?

V rámci firemného balíka dát sa nastaví Data POOL, teda spoločný program s objemom dát až do niekoľko terabajtov pre stovky až tisíce SIM kariet. Z toho objemu dát môžu čerpať jednotlivé SIM karty nasledovne:

  • SIM karty bez stanoveného objemu čerpania (PAYG) - dáta sú čerpané zo spoločného balíka podľa potreby danou SIM kartou bez obmedzení

  • SIM karty s maximálnym objemom čerpania - prpofil určený pre ochranu DATA POOL balíka pred vyčerpaním jednou SIM kartou

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.