Mobile Devices

Mobilné telefóny a dátové zariadenia k mobilným službám

Prejsť k detailom služby

Mobilné zariadenia pre biznis zákazníkov

Široké portfólio zariadení

Portfólio ponuky mobilných telefónov a dátových zariadení vychádza zo základnej ponuky zverejnenej na webových stránkach www.o2.sk. Požiadavka biznis zákazníkov je špecifická tým, že požaduje tri-štyri modely zariadení pre všetkých používateľov podľa zamestnaneckého bandu v troch-štyroch cenových úrovniach ultralow-end low-end, mid-end a high-end.

Obstaranie mobilných zariadení je spravidla podstatnou súčasťou ponuky mobilných služieb a následne plnenia Rámcovej zmluvy na mobilné služby biznis zákazníkov spoločnosti O2 Business Services. Zvolený model obstarania zariadení má vplyv na ponuku a cenu volacích programov a služieb, zmluvné podmienky, viazanosť zmluvy a na povinnosť plnenia minimálneho obratu za služby.

V zásade platí, že čím väčšia časť nákladu na obstaranie zariadení je pokrytá v cene služby, tým vyššia je cena služby a tým zásadnejšia je požiadavka časovej viazanosti služby a plnenia minimálneho obratu.

Projektové ceny mobilných zariadení

Pri potrebe zariadení vo väčšom objeme s jednorazovým odberom možno v spolupráci s výrobcom poskytnúť individuálnu tzv. projektovú cenu dodávky.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Pre každého firmené ho zákazníka, ktorý má zaujem o kúpu mobilných zaridení priamo od výrobcov, má zaujem o získanie výranych zliav na zariadenia, o zarúčný a pozáručný servis bez starostí a chcem mať svoje zariadenia bez viazanosti

Ako služba funguje?

Biznis model dotácie na mobilné zariadenia vo forme poskytnutia objemu prostriedkov na obstaranie (tzv. HW budget) v závislosti od deklarovaného a zazmluvneného minimálneho objemu odoberaných služieb.

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.