Voice Connect

Pripojenie klasickej telefónnej ústredne prostredníctvom telekomunikačnej infraštruktúry O2

Prejsť k detailom služby

Pripojíme vaše mobily a pevné linky do
jednej virtuálnej privátnej siete

Výrazná úspora nákladov na telekomunikačné služby

Pevné hlasové služby poskytujeme efektívne ako súčasť štandardných dátových služieb Pripojenie na internet (Business Internet) alebo dátová VPN (Voice Connect). Ako komplexný operátor dokážeme poskytnúť bezkonkurenčné ceny za volania z pevných liniek.

Komplexné riešenie všetkých lokalít

Pripojíme vaše prevádzky a kancelárie kdekoľvek v rámci SR. Na pripojenie dokážeme využiť našu fixnú či mobilnú sieť, ako aj sieť konkurenčného operátora.

Balík neobmedzených volaní

Celý objem volaní v rámci slovenských mobilných aj fixných sietí spolu s volaniami do zahraničia do krajín v Zóne 1 pokryje balík neobmedzených volaní za pravidelný mesačný poplatok.

Pevné aj mobilné čísla v spoločnej VPS

Ako fixno-mobilný operátor sme jedným z niekoľkých operátorov schopných poskytnúť plnohodnotnú spoločnú hlasovú privátnu sieť. V rámci siete sú všetky hovory medzi fixnými a mobilnými číslami bezplatné.

Efektívne dimenzovanie potrebnej kapacity

Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme nakonfigurovať potrebnú kapacitu pripojenia tak, aby boli spojené všetky volania v špičke, ale zároveň, aby nebolo riešenie zbytočne predimenzované. Konfiguráciou QoS - prioritizáciou hlasových paketov - dosahujeme kvalitný prenos hlasu v každom okamihu.

Individuálne ceny volaní do preferovaných destinácií

Vyžiadajte si od nás individuálnu cenovú ponuku na volania do vami preferovaných destinácií.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Služba Voice Connect predstavuje nákladovo optimalizovanú náhradu pripojenia zákazníkovej telefónnej ústredne. Riešenie fixnej hlasovej služby službou Voice Connect odporúčame, ak nie je vhodnejšie realizovať službu Virtual Voice, a to najmä v prípadoch, keď:

  • telefónna ústredňa a telefónne aparáty nie sú morálne ani technicky zastarané, prípadne nie sú ani účtovne odpísané

  • riešenie je príliš rozsiahle a štruktúrované (stovky klapiek, prepriečkované ústredne vo viacerých lokalitách, zložité majetkové pomery atď.)

  • v lokalite nie je dostatočne kvalitná LAN infraštruktúra

  • nižšia úspora nákladov na prevádzku by pri novej službe nepokryla náklady na nové riešenie, tel. aparáty

  • prevádzka a servis telefónnej ústredne významne nezaťažujú zákazníka

  • väčšina hovorov je interných v rámci ústredne

Ako služba funguje?

Služba Voice Connect je spravidla poskytovaná formou vybudovania prístupovej infraštruktúry O2BS do lokality zákazníka. Prevádzka služby Voice Connect vychádza cenovo najefektívnejšie v prípade spoločného (konvergovaného) riešenia spolu s dátovými produktmi IP Connect a/alebo Internet Business. V takom prípade je prístupová linka a jej kapacita delená medzi tieto služby, a preto aj cenovo najefektívnejšia.

Služba Voice Connect je telekomunikačná služba využívajúca IP protokol na prenos hlasu. Koncové pripojenie lokality je najčastejšie realizované prostredníctvom siete prístupových bodov FWA (bezdrôtové licencované pásmo) a na prepojenie telefónnej ústredne je k dispozícii kompletné portfólio hlasových brán s rozhraniami od analógových FXS a FXO cez ISDN BRA až po Nx ISDN PRA. Pri rozhraní ISDN PRA nie je zväčša potrebné implementovať plné osadenie 30 hlasových kanálov, čo prináša zákazníkovi dodatočnú úsporu. Potrebný počet hlasových kanálov je stanovený na začiatku poskytnutia služby štatisticky na základe reportu prevádzky a následne môže byť upravený podľa online monitoringu využitia prípojky.

Pri pripojení pôvodnej telefónnej ústredne sa z pohľadu používateľa nemení vôbec nič, používanie pôvodných telefónnych aparátov nie je novým operátorom nijako dotknuté. Jedinou zmenou, ktorá môže byť komunikovaná až na používateľov, môžu byť úpravy volacích programov – napríklad možnosť poskytnutia volaní do pevných sietí SR formou balíka s neobmedzeným objemom volaní do národných sietí.

Technické parametre služby

Konfigurácia Hlasovej časti

Konfigurácia prístupu

Lokalita

Lokalita

Počet kanálov

Kapacita primárneho prístupu

Typ rozhrania do ústredne

Kapacita back-up prístupu

Doplnkové služby

Zariadenia (router, Voice GW)

Spojovateľka

Prístupová technológia primárneho prístupu

Nahrávanie hovorov

Prístupová technológia back-up prístupu

Call centrum

Tarifa - ceny volaní

Vyberte si z našich zariadení

Yealink T33G

Yealink T33G

Detail

Yealink T43U

Yealink T43U

Detail

Yealink T48U

Yealink T48U

Detail

Yealink W73P

Yealink W73P

Detail

Yealink W73H

Yealink W73H

Detail

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.