NB-IoT (Narrow band)

Moderná NB-IoT sieť od O2 prináša efektívnu nízkoeneregetickú dátovú komunikáciu medzi obrovským množstvom IoT zariadení na širokom území. Vyskúšajte si využiteľnosť siete bezplatne.

Prejsť k detailom služby

Moderná sieť pre budúcnosť
komunikácie Internetu vecí

Intenzita signálu

Sila signálu je dôležitým parametrom na spoľahlivý prenos dát. NB-IoT zabezpečuje silnú intenzitu signálu pre outdoor a indoor pokrytie, pretože jednoducho preniká stavebnými prekážkami.

Široké pokrytie siete

Dostupnosť signálu pre pripojenie IoT zariadení je na viac ako 52% populácie, pričom signál je tiež dostupný v šachtách pod zemou, či oblastiach so zahustenou výstavbou.

Výdrž batérie

Hlavnou výhodu NB-IoT siete sú nízke energetické nároky, preto môžu byť zariadenia napájané z batérie samotných zariadení. Výdrž batérií v zariadení môže byť až 10 rokov.

Nízke objemy dát

Nielen nízky odber elektriny ale aj malá spotreba dát je typickou vlastnosťou NB-IoT siete, čomu zodpovedajú aj nízke finančné náklady na spotrebu dát. Komunikácia prebieha na úrovni kilobajtov.

Rozsah zariadení

Nezáleží či potrebujete pripojiť málo alebo veľa zariadení. NB-IoT sieť zabezpečí spoľahlivý a bezpečný prenos dát zo všetkých zariadení.

Bezpečnosť prenosu dát

Obojsmerná šifrovaná komunikácia zariadení zabezpečuje maximálnu bezpečnosť prenosu dát v celej sieti.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Sieťové odvetvia

 • odpočet vodomerov, plynomerov, elektromerov

Odpadové hospodárstvo

 • sledovanie naplnenosti kontajnerov

 • efektívnejšie využitie odpadových vozidiel pri zbere odpadu

Potravinárstvo

 • meranie teploty, vlhkosti, tlaku v chladiacich zariadeniach, skladoch

Smart cities

 • ovládanie pouličného osvetlenia

 • sledovanie využiteľnosti parkovacích miest

Zdieľaná doprava

 • sledovanie polohy a pohybu bicyklov, kolobežiek, vozidiel

Životné prostredie

 • monitorovanie kvality ovzdušia, vody, koncentrácie splodín a nebezpečných látok

Rastlinná a živočíšna výroba

 • monitorovanie stavu pôdy (vlhkosť, kyslosť)

 • sledovanie spotreby krmiva a vody pri chove zvierat

Inteligentné budovy

 • dozor nad alarmovými systémami

 • hlásenie porúch v budove (voda, výťahy, elektrina, garáže)

Technické parametre služby

Sieť NB-IoT od O2 je prevádzkovaná v LTE sieti na frekvencii 800 MHz. Komunikácia medzi servermi a zariadeniami prebieha formou half duplex (teda prenos v danej chvíli prebieha len jedným smerom).

Na komunikáciu v sieti je potrebné využívať zariadenia typu LTE B20 (800 MHz).

NB-IoT predstavuje rádiovú technológiu štandardizovanú v rámci 3GPP pre Internet vecí. Celá technológia je implementovaná do LTE siete, a tak v mieste vysielača LTE je dostupný aj signál NB-IoT.

Otázky a odpovede

Q: Kde všade je dostupný NB-IoT signál?
A: NB-IoT signál je dostupný tam, kde je dostupný aj O2 LTE signál.

Q: Je potrebná elektrická prípojka na mieste osadenia senzora?
A: Nie je to potrebné. V senzoroch sú osadené batérie a vďaka nízkemu odberu elektriny vydržia nabité niekoľko rokov.

Q: Je možný prenos dát aj vtedy, ak sa senzor nachádza po zemou?
A: Áno. Technológia NB-IOT umožňuje výborné prestupy signálu do podzemných priestorov ako sú vodomerné šachty či pivnice.

Výrazné zníženie nákladov na odpočet energií

Širokým pokrytím signálom NBIoT a vysokou mierou prestupu signálu do stavebne zahusteného prostredia, kde ľahko preniká stenami či dokonca pod zem a vodu, poskytuje možnosti na automatický zber údajov z meračov energií. Pre poskytovateľov energií je finančne náročné zabezpečiť u odberateľov odpočet meračov. Niektoré merače sú v neprístupnom teréne, či už ide o plynomery, vodomery alebo elektromery. Zo všetkých týchto zariadení je možné nadiaľku a odčítať hodnoty v ľubovoľne určenej časovej intenzite. Moderné merače energií sú bezúdržbové a majú vstavanú batériu preto je ich možné umiestniť do betónovej šachty, či plastovej rozvodnice, kde sa nenachádza prípojka elektrickej energie. Výdrž batérie je často viac ako 10 rokov.

Hlavné benefity NBIoT siete s použitím merača pre odpočty energií:

 • diaľkové odpočty energií bez potreby návštevy odberných miest,

 • nastavenie časovej intenzity pre diaľkové odpočty energií,

 • neustály prehľad o spotrebe energií,

 • dostupnosť signálu pod zemou či pod vodou,

 • možnosť vypnúť či zapnúť odberateľa,

 • identifikácia neoprávnených odberov.

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.